Chính Sách Hợp Tác bán hàng theo hình thức Affiliate – 

sau đây gọi tắt là : Chính sách cộng tác viên.

  • Sự hợp tác kinh doanh :

Giữa Shop thương mại điện tử www.tngfarm.com ( TNG) với các Cộng tác viên ( CTV) dựa trên các nguyên tắc cơ bản mà các bên tham gia phải có trách nhiệm tuân thủ như sau:

–          Các CTV có thể là bất cứ cá nhân, pháp nhân nào, trên lãnh thổ Việt nam được pháp luật công nhận và cho phép bán hàng

–          Việc hợp tác giữa các bên  dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau :

+ Shop TNG không can thiệp vào quá trình quảng cáo bán hàng của CTV.

+ Các CTV khi hợp tác với TNG phải có trách nhiệm đảm bảo giữ gìn Thương hiệu, thông tin, hình ảnh của TNG và các Sản phẩm tham gia kinh doanh.

+ Các CTV không sử dụng các biện pháp không được pháp luật cho phép, không được sử dụng các thông tin, hình ảnh…trái với thuần phong, mỹ tục Việt nam phục vụ cho việc quảng cáo bán hàng.

–          Hoa hồng : 30% và có thể được điều chỉnh tăng giảm tùy thời điểm. Nhưng đều được thông tin trước và công khai đối với các CTV.

–          Hoa hồng được tính cho CTV dựa trên nguyên tắc : Đơn hàng Thành công (Đơn hàng thành công được hiểu là sau khi có xác nhận thu tiền COD từ Đơn vị Vận chuyển, giao hàng hoặc Khách đã Chuyển khoản qua Ngân hàng và nhận hàng).

–          Hoa hồng được tính cho CTV căn cứ vào thông tin trên Hệ thống của Shop TNG và thông tin do CTV tự quản lý theo các ngày cố định được thỏa thuận trong tháng.

–    Thời gian lưu Cooky : 90 ngày.

Trong các trường hợp xảy ra tranh chấp do sai lệch, Shop TNG giữ quyền ra quyết định cuối cùng.

2- Điều khoản và Điều kiện tham gia:

–          Các CTV khi tham gia hợp tác được hiểu là đã đọc hiểu đúng và đầy đủ các chính sách được đăng tải công khai trên Shop TNG

–          Các bên tham gia chương trình cam kết tuân thủ các chính sách , nguyên tắc chung.

3- Cách thức tham gia CTV cùng Shop TNG :

–          Bước 1: Truy cập vào trang web : www.tngfarm.com.

Bấm vào Cộng tác viên trên thanh Menu.

CTV vui lòng điền vào Form cung cấp thông tin để bộ phận có trách nhiệm có thể hỗ trợ CTV tạo tài khoản và thuận tiện cho việc thanh toán sau này.

==> Chức năng đăng ký tự động đã được kích hoạt sẵn, nên CTV sẽ được duyệt tự động sau khi điền đầy đủ  Form.

==> User name và Passwords sẽ được tự động gửi về theo địa chỉ email của CTV đã đăng ký.

–          Bước 2: Sau khi đăng ký thành công, CTV trở lại đăng nhập vào theo User name và Passwords vừa đăng ký, để vào trang quản trị của riêng CTV.

Tại trang này, CTV đã được cấp một link tiếp thị liên kết riêng để bắt đầu giứoi thiệu tới với các khách hàng tiềm năng của mình thông qua các kênh tiếp thị .

  •  Bước 3 : Bộ phận có trách nhiệm sẽ thực hiện việc liên hệ với các CTV trong trường hợp cần thiết.

–          Bước 4: Thực hiện việc tạo lập,kết nối

–          Bước 5: Giám sát, kiểm tra và Thanh toán (nếu có)

Xin cảm ơn sự hợp tác của các CTV, và xin chúc các bạn hoạt động đạt kết quả tốt.

Mọi thắc mắc nằm ngoài, các CTV có thể gửi vào zalo của Shop : 0347601662.

Trân trọng và hợp tác !

TNGFARM